ครม. อนุมัติ 4,745 ล้านบาท จัดซี้อ ไฟเซอร์ 9,998,820 โดส มั่นใจไทยบรรลุเป้าหมายจัดหาวัคซีนอย่างน้อย 100 ล้าน ในปีนี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ได้อนุมัติ วงเงิน 4,745 ล้านบาท สำหรับการจัดซื้อ วัคซีน ไฟเซอร์ จำนวน 9,998,820 โดส เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่กลุ่มเป้าหมายหลัก 6 กลุ่มได้แก่ เด็กอายุ 12 - 17 ปี / หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป / บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า (ฉีดกระตุ้นภูมิเข็มที่หนึ่ง) / ผู้สูงอายุและผู้มีและกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง / ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เน้นผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง และผู้ที่มีความจำเป็นต้องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ก่อนเดินทางไปต่างประเทศเช่น นักเรียน นักศึกษา นักกีฬานักการทูต เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาวัคซีน โควิด-19 แล้วจำนวน 80 ล้านโดส วงเงิน 22, 990 ล้านบาทแบ่งเป็นการจัดซื้อจัดหาวัคซีนจากบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า 61 ล้านโดส ชิโนแว็กซ์ จำนวน 19 ล้านโดสและบริษัทไฟเซอร์จำนวน 20 ล้านโดส ซึ่งการจัดซื้อไฟเซอร์จำนวน 9.9 ล้านโดสนี้ ช่วยให้ไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนจำนวนอย่างน้อย 100 ล้านโดส ภายในปี 2564 เพื่อช่วยประชาชนให้เข้าถึงวัคซีน โควิด-19 ตามนโยบายของรัฐสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตรวมทั้งเป็นการลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วด้วย 

---------------------------

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/45324คะแนนโหวต :