กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม กำจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมขุดลอกร่องน้ำ บูรณาการเชิงป้องกันปัญหาเพื่อประชาชน

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดเผยความก้าวหน้าการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 ปฏิบัติงานเก็บผักตบชวาและวัชพืช แม่น้ำท่าจีน จังหวัดชัยนาท งานขุดลอกแม่น้ำแม่มอก จังหวัดสุโขทัย งานขุดลอกคลองเสลี่ยงแห้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมในเชิงป้องกันเพื่อรับสถานการณ์ช่วงฤดูฝน สอดคล้องกับความต้องการในการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตร และการรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำ ตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 ปฏิบัติงานเก็บผักตบชวาและวัชพืช แม่น้ำท่าจีน ตำบลมะขามเฒ่า เทศบาล วัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณคลองมะขามเฒ่า แม่น้ำท่าจีน ปริมาณวัชพืช 22,000 ตัน ใช้เรือเจ้าท่า ผ.4, ผ.401, ผอ.402, ผ.403 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน ช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ ปัญหาน้ำเน่าเสีย ปัจจุบันเก็บได้ปริมาณ 5,470 ตัน คิดเป็น 24.86 %

หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่มอก ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำแม่มอก ใช้รถขุด นว.3 และ นว.5 ขุดลอกความกว้างที่ก้นร่องน้ำตามแผน 20 เมตร ยาว 3,050 เมตร ระดับที่ก้นร่องน้ำตามแผนการขุดลอก 81 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปริมาณเนื้อดินตามแผน 150,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันดำเนินการได้ 73,100 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 48.73 % และหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองเสลี่ยงแห้ง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้รถขุด นว.4 ขุดลอกขนาดความกว้างก้นร่องน้ำ 2-40 เมตร ความยาว 1,850 เมตร และระดับความลึกก้นร่องน้ำตามแผนขุดลอก 724 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปริมาณเนื้อดินตามแผน 50,161 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันดำเนินการได้ 19,510 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 39.02 %

อธิบดีกรมเจ้าท่า มีความห่วงใยต่อปัญหาของสภาพแวดล้อมลำน้ำที่ตื้นเขินจนไม่สามารถใช้งานได้และปัญหาผักตบชวา กีดขวางทางน้ำ ได้สั่งการให้สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการโดยส่งเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเร่งจัดเก็บเพื่อเปิดทางน้ำให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก พร้อมขุดลอกร่องน้ำรองรับการระบายน้ำ บรรเทาอุทกภัยและช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง

"..กรมเจ้าท่า..พัฒนา..เพื่อความสุขของประชาชน..”

--------------------

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/44008คะแนนโหวต :