​นายกฯ เผย ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ให้ดำเนินเลือกสมาชิกวุฒิสภา และจัดทำร่างแผนการจัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา

วันนี้ (23 เมษายน  2567)  เวลา 11.30 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า  ครม. เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ให้ดำเนินเลือกสมาชิกวุฒิสภา และจัดทำร่างแผนการจัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา  โดยที่จะประกาศวันกำหนดและวันที่รับสมัคร ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ประกาศวันเลือก สมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 วันเลือกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด16 มิถุนายน พ.ศ. 2567  วันเลือก สมาชิกวุฒิสภาประเทศ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 และกำหนดวันที่ประกาศผลเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ที่มา : รัฐบาลไทย


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar