นายกฯ แต่งตั้ง “ปานปรีย์” เป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมา เน้นดำเนินนโยบายการทูตเชิงรุก

วันนี้ (23 เมษายน  2567)  เวลา 11.30 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สะดวกในเมียนมา ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยอาจส่งผลให้กระทบต่อประเทศไทยในหลายมิติ ทางด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม รวมถึงการดำเนินชีวิตของประชาชนบริเวณชายแดน ดังนั้น ในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จึงได้ออกคำสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติแต่งตั้ง คณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมา ซึ่งมีนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน เพื่อเป็นกลไกในการติดตามประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ ในภาพรวมรวมทั้ง ให้ความเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้ประเทศไทยสามารถดำเนินนโยบายการทูตเชิงรุกที่จำเป็น

ที่มา : รัฐบาลไทย


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar