โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ส่งเสริมการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 (Thai Coffee Excellent 2023) คัดสรรสุดยอดเมล็ดกาแฟ Arabica และ Robusta

วันนี้ (7 มิถุนายน 2566) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบรายงานจาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงการดำเนินการจัดการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 (Thai Coffee Excellent 2023) ภายใต้แนวคิด “การผลิตอย่างยั่งยืน (Sustainable Coffee Production) กาแฟดูแลป่า รักษาต้นน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์กาแฟไทยสู่กาแฟคุณภาพดีระดับโลก และพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มทักษะผู้ประกอบการกาแฟ ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่ากาแฟ สร้างรายได้ และความยั่งยืนแก่เกษตรกรไทย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดการประกวดสุดยอดกาแฟ ปี 2566 (Thai Coffee Excellent 2023) เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทย ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรด้านกาแฟ ตลอดจนสมาคมและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟ จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์และส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผลิตกาแฟอะราบิกา (Arabica) และโรบัสตา (Robusta) คุณภาพดีตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จนได้เป็นเมล็ดกาแฟไทยเกรดพิเศษ โดยการจัดงานในปีนี้ กรมวิชาการเกษตรได้เปิดขยายเวลาการรับสมัครและส่งประกวดกาแฟอะราบิกาและกาแฟโรบัสตา ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดลักษณะสิ่งประกวดจำแนกกระบวนการแปรรูป 4 กระบวนการ 5 ประเภท คือ
1. กาแฟอะราบิกา (Arabica) กระบวนการแปรรูปวิธีแห้ง (Arabica dried process; AD)
2. กาแฟอะราบิกา (Arabica) กระบวนการแปรรูปวิธีเปียก (Arabica washed process; AW)
3. กาแฟอะราบิกา (Arabica) กระบวนการแปรรูปวิธีกึ่งแห้ง (Arabica honey process; AH) 
4. กาแฟอะราบิกา (Arabica) กระบวนการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม
5. กาแฟโรบัสตา (Robusta)  (ไม่แยกกระบวนการแปรรูป) ซึ่งเปิดรับตัวอย่างสิ่งประกวดจัดส่งในลักษณะกาแฟผลแห้ง ปริมาณ 30-80 กิโลกรัม และกาแฟกะลา ปริมาณ 25-60 กิโลกรัม 

สำหรับรางวัลการประกวด แบ่งเป็น 3 รางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท
และทุกประเภทที่ผ่านเข้าสู่การทดสอบคุณภาพด้านประสาทสัมผัสจะได้รับประกาศนียบัตรตามเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินของสมาพันธ์กาแฟโลก และประกาศนียบัตรจากกรมวิชาการเกษตร

ทั้งนี้ กาแฟของผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละประเภท จะได้รับสิทธิในการนำผลิตภัณฑ์กาแฟไปประชาสัมพันธ์เข้าร่วมจัดแสดงในเดือนสิงหาคม 2566 ที่งานเทศกาลสินค้าเกษตร ณ MOAC pavilion กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย และในช่วงเดือนธันวาคม 2566 ที่งาน Green week ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการประชาสัมพันธ์กาแฟไทยสู่เวทีระดับโลก ติดตามรายละเอียดได้ที่ การประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 – กรมวิชาการเกษตร (doa.go.th)

“นายกรัฐมนตรีส่งเสริมการจัดการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 ถือเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์กาแฟไทยสู่กาแฟคุณภาพดีระดับโลก สร้างโอกาสให้เกษตรกร เพิ่มทักษะผู้ประกอบการในการยกระดับมาตรฐานกาแฟไทยให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานโลก สร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งนำเสนอสินค้าไทยในระดับสากล” นายอนุชาฯ กล่าว
ที่มา 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar