ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี มอบเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

นายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี มอบเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ภายใต้โครงการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 50,000 ไร่ เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ ประจำปี 2566 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 110 ราย พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 314.5 ไร่ รวมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 801 กิโลกรัม ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ 186 กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์ถั่วคาลวาเคด 104 กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์ถั่วไมยรา 18 กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์กระถิน 16 กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 344 กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์หญ้าพลิแคทูลั่ม 133 กิโลกรัม โดยมีปศุสัตว์อำเภอทั้ง 25 อำเภอ ร่วมรับมอบและจะนำส่งต่อให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ของตนเอง สอบถามเพิ่มเติมติดต่อกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โทร 089-717-9522 ในวันเวลาราชการ

แหล่งที่มา ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี มอบเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ (prd.go.th)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar