วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ผู้ป่วยรายใหม่ 2,419 ราย   ผู้ป่วยยืนยันสะสม 81,274 ราย  หายป่วยแล้ว 51,419 ราย  เสียชีวิตสะสม 382 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 7 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 1,730,488 โดส

--------------------

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน

เข็มที่ 1 จำนวน 61,445 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 17,261 ราย

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 คะแนนโหวต :