รองนายกฯ นายวิษณุฯ หารือเอกอัครราชทูตอิตาลีฯ มุ่งการพัฒนารอบด้าน พร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างภูมิภาค

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายเปาโล ดีโอนีซี (H.E. Mr. Paolo Dionisi) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยสรุปสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรียินดีที่ได้พบหารือกับเอกอัครราชทูตอิตาลีฯ ในวันนี้ ชื่นชมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับอิตาลีที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตและความร่วมมือมาอย่างยาวนาน โดยปีนี้เป็นวาระครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 155 ปี ทั้งนี้ ทราบว่าการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตอิตาลีฯ เป็นไปด้วยดี สะท้อนความสนใจของทั้งสองประเทศที่ตรงกันหลายด้าน ซึ่งรองนายกรัฐมนตรียินดีที่จะประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมเชื่อมั่นว่า ด้วยประสบการณ์ที่มีของเอกอัครราชทูตอิตาลีฯ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เอกอัครราชทูตอิตาลีฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในไทย ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้อำนวยความสะดวกระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การเข้ารับตำแหน่ง โดยยืนยันที่จะเป็นตัวแทนสานต่อภารกิจต่าง ๆ และส่งเสริมความร่วมมือให้เพิ่มพูนมากขึ้น พร้อมเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศมีศักยภาพในอีกหลายด้านที่สามารถต่อยอดความร่วมมือไปยังมิติอื่น ๆ ได้อีกมาก ซึ่งภายหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายจะเป็นโอกาสสำคัญที่ทั้งสองประเทศจะเป็นประตูเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปได้ โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนที่รัฐบาลอิตาลีให้ความสำคัญและสอดคล้องกับนโยบายทางเศรษฐกิจของอิตาลีที่เน้นย้ำถึงความสำเร็จร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความร่วมมือ ดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน เอกอัครราชทูตอิตาลีฯ กล่าวว่า ขณะนี้ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อจัดงาน Road Show ของภาคธุรกิจจากทวีปยุโรป ในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2566 นี้ ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนและจับคู่ทางธุรกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะแผนการพัฒนาในพื้นที่ EEC ซี่งไทยมีศักยภาพและสามารถเป็นพื้นที่ขยายการลงทุนในด้านต่าง ๆ ร่วมกันได้ในอนาคต ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องและยินดีที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับอิตาลีในการจัดงาน High – Level Dialogue on ASEAN – Italy Economic Relations ครั้งที่ 7 ในช่วงเดือนตุลาคม 2566 ที่ไทย เพื่อผลักดันการค้าการลงทุนให้มากยิ่งขึ้น

ด้านการสมัครเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 – Phuket ของไทย รองนายกรัฐมนตรีขอรับการสนับสนุนจากอิตาลีต่อการสมัครเป็นเจ้าภาพของไทย ซึ่งทางเอกอัครราชทูตอิตาลีฯ ยินดีให้การสนับสนุน ซี่งได้เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ชื่นชมการเตรียมความพร้อมของและประทับใจในสิ่งแวดล้อม ผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์พื้นที่ในจังหวัด ทำให้เชื่อมั่นในเยาวชนไทยที่มีศักยภาพจะเป็นอนาคตของประเทศต่อไป

ด้านความร่วมมือในระดับภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค โดยทั้งสองประเทศพร้อมที่จะสนับสนุนบทบาทร่วมกันในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตอิตาลีฯ ยังเห็นพ้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทยที่จะสามารถเป็นแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยทั้งสองประเทศมีศักยภาพในการเป็นประตูเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ได้
ที่มา : 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar