ปกท.ทส. ต้อนรับราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครราชสีมา

ปกท.ทส. ต้อนรับราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครราชสีมา

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตลอดจน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลสะแกราช และตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

โดยโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่บ้านโคกสะแกราช หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 2) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งการดำเนินงานโครงการฯ จะได้ปริมาณน้ำ 584,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี สามารถช่วยเหลือประชาชน จำนวน 15 หมู่บ้าน กว่า 2,500 ครัวเรือน หรือกว่า 8,500 คน ให้มีแหล่งน้ำต้นทุนไว้สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

ส่วนโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 3) บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 15 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการสำรวจหาน้ำบาดาลและทดลองเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 2 บ่อ พบว่ามีปริมาณน้ำบาดาลเฉลี่ยบ่อละ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีคุณภาพน้ำดี เหมาะแก่การพัฒนาต่อเป็นโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนตำบลตูมและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 22 หมู่บ้าน กว่า 2,500 ครัวเรือน หรือกว่า 10,000 คน จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
ที่มา : http://www.mnre.go.th/th/news/detail/143763


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวภาครัฐที่น่าสนใจ