สาธิต เผยการจัดแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19

สาธิต เผยการจัดแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 หนุนเป็นต้นแบบการแข่งกีฬานานาชาติประเภทอื่น

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมกิจกรรมปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ยืนยันทุกคนได้เข้าสู่มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ตามระบบจัดการแข่งขันแบบ new normal พร้อมให้เป็นต้นแบบการแข่งกีฬาประเภทอื่น

                  เช้าวันนี้ (16 ตุลาคม 2563) ที่ศาลาริมน้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ​ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมกิจกรรมปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ว่า การจัดการแข่งขันจักรยานนานาชาติ ฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและชนิดแรกของประเทศไทยหลังจากวิกฤติโควิด 19 ซึ่งสมาคมจักรยานในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับอนุญาตให้จัดการแข่งขันจาก ศบค. กระทรวงการต่างประเทศ มีนักกีฬาจาก 4 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ลักเซมเบิร์ก ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และรัสเซีย ซึ่งนักกีฬาและโค้ชที่เดินทางเข้าประเทศทุกรายได้ผ่านมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ตามระบบของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการกักตัวในสถานกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) หรือสถานกักกันที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และทำการตรวจหาเชื้อตามที่กำหนด ในส่วนการจัดแข่งขันได้จัดรูปแบบในรูปแบบ new normal ทุกคนจะผ่านการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยป้องกัน มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจักรยาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาและประชาชนในพื้นที่

          “อยากให้การจัดแข่งกีฬาครั้งนี้ เป็นต้นแบบการจัดแข่งกีฬานานาชาติ เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติได้อีกทางหนึ่ง” ดร.สาธิตกล่าว

ที่มา  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/36013คะแนนโหวต :