นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงปัญหาชาติพันธุ์ ยืนยันดูแลเต็มที่ ไม่ให้เกิดความรุนแรงเหมือนอดีต

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวกะเหรี่ยงบางกลอยว่า ทุกรัฐบาลเป็นห่วงปัญหาชาติพันธ์ุมาโดยตลอด พยายามดูแลอย่างเต็มที่ ยืนยันวันนี้จะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเหมือนในอดีต จะพิจารณาทุกอย่างตามข้อกฏหมายและข้อเท็จจริง รวมทั้งจะดูแลชาวบางกลอยให้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้หลายปีได้มีการย้ายออกมาจากหลายพื้นที่ด้วยกัน ดังนั้นจะต้องดูแลทุกจุดอย่างเหมาะสม

ส่วนที่จะมีการเคลื่อนไหวชุมนุมจากปัญหาชาติพันธุ์นั้น นายกรัฐมนตรี ระบุว่า การจะสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน โดยมุ่งหวังผลประโยชน์อย่างอื่นเป็นเรื่องที่ไม่สมควร ซึ่งย้ำว่าขณะนี้รัฐบาลพยายามแก้ไขทุกปัญหา แม้ว่าจะมีความทับซ้อนกัน ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพราะต้องไม่ให้เกิดปัญหาหรือความรุนแรง พร้อมยืนยันจะทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210223152442143คะแนนโหวต :