เตือนนายจ้าง​‼️ต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต​ "เจอ-จับ-ปรับ"

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ได้สิ้นสุดระยะเวลายื่นบัญชีรายชื่อและแจ้งข้อมูลบุคคลต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมา ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรก ปรากฏว่ามีคนต่างด้าวขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 654,864 คน แบ่งเป็นคนต่างด้าวที่มีนายจ้าง 596,502 คน และคนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้าง 58,362 คน

 

📌📌 ขอย้ำนายจ้าง/สถานประกอบการและคนต่างด้าว ที่ยื่นบัญชีรายชื่อตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว

- ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19

- จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ภายในวันที่ 16 เม.ย.64

- ตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค ภายในวันที่ 18 ต.ค.64

- กรมการจัดหางานออกใบอนุญาตทำงาน

- นายจ้างชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารกรุงไทย

- ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ผ่านระบบออนไลน์ e-workpermit.doe.go.th

 

‼️ หากตรวจพบการฝ่าฝืนกฎหมาย นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน​

- โทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาทต่อคน

- หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

- ห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

- คนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับ

อ่านต่อ

https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG210223105228969


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :