พลังงานลม ข้อดี Vs ข้อเสีย

พลังงานลม ข้อดี Vs ข้อเสีย

ข้อดี

เป็นแหล่งพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ ไม่มีค่าเชื้อเพลิง

เป็นแหล่งพลังงานสะอาดใช้พื้นที่น้อย

สามารถใช้ระบบไฮบริดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ กลางคืนใช้พลังงานลม กลางวันใช้พลังงานแสงอาทิตย์

 

ข้อเสีย

ลมในประเทศไทยมีความเร็วค่อนข้างต่ำ

พื้นที่ที่เหมาะสมมีจำกัด

ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศบางฤดูอาจไม่มีลม

ต้องใช้แบตเตอรี่ราคาแพงเป็นแหล่งเก็บพลังงาน

 

ที่มา : กระทรวงพลังงาน

 

 

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar