พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม ถนอมโลก

พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม ถนอมโลก

 

1. พลังงานเชื้อเพลิงชีวมวล  พลังงานที่ได้จากการเศษซากของเกษตรรวมถึงมูลสัตว์มาแปรรูปเพื่อเป็นพลังงาน

2. พลังงานนํ้า   พลังงานธรรมชาติที่นำมาใช้ให้เกิดไฟฟ้าได้ ในเขื่อน หรือ อ่างเก็บนํ้า

3. พลังงานแสงอาทิตย์  การนำแสงแดดมาแปรรูปเป็นพลังงานผ่านระบบโซลาร์เซลล์

4. พลังงานลม โดยผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่ากังหันลมเห็นได้ตามเนินเขา ภูเขา

5. พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานกลุ่มนี้จะนำความร้อนใต้ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์

 

ที่มา : กระทรวงพลังงาน

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar