จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์

รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) 
ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
----------------------------------------------------
ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/forking9/photos/a.1256911604429389/3332523053534890/
https://www.facebook.com/prdofficial/photos/a.1036269233052093/3746344408711215/คะแนนโหวต :