คพ. เร่งแก้ปัญหาแหล่งกำเนิดมลพิษและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้กับสถานประกอบการต่างๆกว่า 200 แห่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เร่งแก้ปัญหาแหล่งกำเนิดมลพิษและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้กับสถานประกอบการต่างๆกว่า 200 แห่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวถึงปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมในคลองแสนแสบและคลองสาขาในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า จากการตรวจติดตามการบังคับใช้กฎหมายพบแหล่งกำเนิดมลพิษที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายในการระบายน้ำทิ้งที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดมีเพียงร้อยละ 30 ส่วนที่เหลืออีกกว่าร้อยละ 70 ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดได้ เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียขาดการดูแลและบำรุงรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่งผลให้แหล่งกำเนิดมลพิษยังคงมีภาระผูกพันทางกฎหมาย และมีหน้าที่ต้องปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียจนระบบสามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐาน ซึ่งการแก้ปัญหาน้ำเสียให้เกิดผลยั่งยืนจำต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องทำการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำเป็นไปตามมาตรฐานสำหรับการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ปีนี้ คพ. ได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง “การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพตามกฎหมาย” 2 รุ่น เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ และผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียมีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และดูแลปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อส่งเสริมแหล่งกำเนิดมลพิษให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง โดยมีสถานประกอบการประเภทโรงแรม อาคารชุด โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และที่ดินจัดสรรเข้าร่วมมากกว่า 200 แห่ง แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาน้ำเสีย และพร้อมจะขับเคลื่อนกลไกการจัดการน้ำเสียของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งที่มา คพ. เร่งแก้ปัญหาแหล่งกำเนิดมลพิษและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้กับสถานประกอบการต่างๆก (prd.go.th)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar