เช็กน้ำหนักรถบรรทุก เวลาห้ามวิ่ง ไม่ให้ผิดกฏหมายและเสียเวลา

การไม่ทำตามกฎหมาย หรือละเมิดกฎหมายรถบรรทุกอาจทำให้เสียทั้งเงินทั้งเวลา และเสียโอกาสไปหลายอย่าง เรามาดูกันว่ากฎหมายรถบรรทุกข้อไหนบ้างที่ต้องระวังเป็นอันดับแรกๆก่อนขับบนท้องถนน 

น้ำหนักรถบรรทุก ที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 

 • รถบรรทุก 2 เพลา 4 ล้อ บรรทุกน้ำหนักสูงสุด  9.50 ตัน 
 • รถบรรทุก 2 เพลา  6 ล้อ บรรทุกน้ำหนักสูงสุด 15 ตัน 
 • รถบรรทุก 2 เพลา 10 ล้อ บรรทุกน้ำหนักสูงสุด  25 ตัน 
 • รถบรรทุก 4 เพลา 12 ล้อ บรรทุกน้ำหนักสูงสุด  30 ตัน 
 • รถบรรทุก 4 เพลา 14 ล้อ บรรทุกน้ำหนักสูงสุด 35 ตัน 
 • รถพ่วง 5 เพลา 18 ล้อ บรรทุกน้ำหนักสูงสุด  45 ตัน 
 • รถพ่วง 5 เพลา 18 ล้อ บรรทุกน้ำหนัก  47 ตัน 

เวลาห้ามเดินรถบรรทุก ตามกฎหมายกำหนด  
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปไม่สามารถวิ่งในเขตกรุงเทพได้ในเวลา ดังนี้ 

 • รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป ห้ามเดินรถเวลา 06:00 – 09:00 น. และเวลา 16:00 – 20:00 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ห้ามเดินรถเวลา 06:00 -10:00 น. และ 15:00 – 21:00 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • รถบรรทุกถังขนก๊าซ,วัตถุไวไฟ ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถพ่วง ห้ามเวลา 06:00 – 22:00 น. ทุกวัน เว้นวันอาทิตย์
 • รถบรรทุกอื่น เช่น บรรทุกซุง,เสาเข็ม ห้ามเวลา 06:00 – 21:00 น.

  บนทางด่วน
 • รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป ห้ามเดินรถเวลา 06:00 – 09:00 น. และ 16:00 – 20:00 น.
 • รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ห้ามเดินรถเวลา 06:00 – 09:00 น. และ 15:00 – 21:00 น.
 • รถบรรทุกสารเคมี ห้ามเดินรถเวลา 06:00 – 10:00 น. และ 15:00 – 22:00 น.

ส่วนรถบรรทุกที่ไม่ติดเวลาต้องมีน้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กก. หรือ 2.2 ตัน จึงจะสามารถวิ่งในเขตกรุงเทพฯได้โดยไม่ติดเวลา ซึ่งจะมีเพียงรถบรรทุก 4 ล้อเท้านั้นที่จะน้ำหนักไม่เกิน 2,200 กก.  
เวลาห้ามเดินรถบรรทุก ในเขตกทม.และปริมณฑลนั้น ให้ใช้ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตกและตะวันออก เป็นตัวกำหนดเขตแบ่งพื้นที่

 • พื้นที่นอกเขตถนนวงแหวนฯ และบนถนนวงแหวนรอบนอกฯและทางพิเศษ ให้รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ห้ามวิ่งในเวลา 06:00น. – 21:00น. 
 • พื้นที่ถนนภายในเขตพื้นที่วงแหวนรอบนอกฯ ให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ ห้ามวิ่งในเวลา 04.00 – 24:00น. 

ที่มา: สำนักงานควบคุมยานพาหนะ กรมทางหลวง 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar