นำร่องเมืองอัจฉริยะ “บ้านฉาง 5G โมเดล” ยกระดับชุมชนสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

 นำร่องเมืองอัจฉริยะ “บ้านฉาง 5G โมเดล” ยกระดับชุมชนสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า


    แม้โควิด-19 จะหยุดโลก แต่ประเทศไทยยังคงเดินตามแผนพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) อย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่น เพื่อสร้างชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยโครงการล่าสุดที่เพิ่งคลอดออกมาหมาด ๆ เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา กับเมกะโปรเจกต์อย่าง 
"บ้านฉาง 5G โมเดล" เมืองต้นแบบ 5G แห่งแรกของประเทศไทย ที่เกิดจากการผนึกกำลังของสององค์กรมากคุณภาพ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 
    “บ้านฉาง” อำเภอในจังหวัดระยอง ที่มีทั้งความพร้อมและทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการยกระดับให้เป็นเมืองต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยี 5G ในการผลักดันให้ก้าวสู่ Smart City เมืองอัจฉริยะที่สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการเมืองในด้านต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ระบบนิเวศน์ที่ดี สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนปลอดภัย และมีระบบสาธารณะที่เอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
ทำความรู้จัก 5G คืออะไร และทำไมถึงต้องสร้างเมือง 5G
    ก่อนจะทำความรู้จักกับ 5G ต้องรู้จักสิ่งนี้เสียก่อน นั่นก็คือ Internet of Things (IoT) การที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างอรรถประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับมนุษย์ สร้างสิ่งที่จะทำให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย และปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยี 5G นั้นถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ IoT ถูกพัฒนาและขับเคลื่อนไปได้อย่างก้าวกระโดด 
5G จึงหมายถึง เทคโนโลยีคลื่นสัญญาณที่ไม่ใช่เพียงแค่สัญญาณโทรศัพท์เท่านั้น แต่สัญญาณ 5G นั้นสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เทคโนโลยีอื่น ๆ ได้ทุกชนิด ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เองที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ และทำให้มนุษย์ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น
และมาถึงคำตอบของคำถามที่ว่า ทำไมถึงต้องสร้างเมือง 5G นั่นก็เพราะว่าเมือง 5G นั้นจะนำพามาซึ่งรูปแบบของเมืองแห่งอนาคต หรือเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่สมบูรณ์แบบ เทคโนโลยีจะช่วยให้การพัฒนาเมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะประเด็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ระบบประมวลผล ความเร็วในการใช้งานที่แรงกว่า 4G ถึง 100 เท่า ความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลที่มั่นใจได้ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ง่าย ไม่ซับซ้อน และเมื่อเมืองกลายเป็นเมืองอัจฉริยะก็จะนำพามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงรายได้มวลรวมของเมืองที่เพิ่มขึ้น และความสุขมวลรวมของประชาชนที่ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน
จากเมืองเล็ก ๆ สู่ “บ้านฉาง 5G โมเดล” ว่าที่ Smart City แห่งแรกในไทย
    จุดเด่นของบ้านฉางที่กลายเป็นจุดลงตัวที่เหมาะสมในการพัฒนาสู่ Smart City นั้นเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ด้วยทำเลที่ตั้งที่อุดมไปด้วยแหล่งอุตสาหกรรม ประกอบกับบ้านฉางตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ทางหลวงหมายเลข 7 หรือมอเตอร์เวย์ สามารถเดินทางไปยังศูนย์กลางของระบบโลจิสติกส์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งทางอากาศและทางน้ำได้อย่างสะดวก ซึ่งก็คือ สนามบินอู่ตะเภา และท่าเรือมาบตาพุด นั่นเอง รวมถึงในอนาคตอันใกล้นี้ยังมีโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมกับ 3 สนามบินหลักของไทย อย่างสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้บ้านฉางจึงกลายเป็นทำเลทองที่คู่ควรต่อการถูกยกระดับและพัฒนาเป็นโมเดลแห่งเมืองอัจฉริยะที่สุดแล้วในตอนนี้
    และเมื่อบ้านฉาง Smart City ถูกพัฒนาทั้ง 7 ด้านจนพร้อมใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบ การดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC ของไทยก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ด้วยเทรนด์การลงทุนของโลกที่หันทิศทางไปยังอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้ 5G กลายเป็นตัวช่วยที่จำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและผลักดันให้การลงทุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างก้าวกระโดด
    โดยในอนาคตอันใกล้นี้ เราอาจได้เห็น 5G โมเดลอื่น ๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย ที่ไม่ใช่เพียงแค่ภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น เพราะหากเราสามารถวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน 5G ขึ้นมารองรับได้ครอบคลุมในทุกการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสาธารณสุข โลจิสติกส์ หรือแม้แต่ด้านการศึกษา ประเทศไทยของเราจะเกิดจุดเด่นที่เหนือคู่แข่งชาติอื่น เรียกนักลงทุนจากนานาประเทศได้เป็นอย่างดี จนสามารถสร้างรายได้กลับคืนสู่ประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประชาชนคนไทยได้รับความสุขกลับคืน อยู่ดีกินดี ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย ช่วยยกระดับชุมชนสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ผ่านมา 

อ้างอิง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
https://www.eeco.or.th/th/news/325
https://www.eeco.or.th/th/news/299

 คะแนนโหวต :