ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จังหวัดภูเก็ต
       ประเทศไทยมีโรงพยาบาลหรือศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ไม่มาก รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นในการช่วยเหลือสัตว์แต่ละชนิดก็มีเฉพาะ สัตว์หลายชีวิตก็ไม่สามารถรักษาได้ สัตว์บางชนิดก็รักษาไม่ได้ทันท่วงที กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จังหวัดภูเก็ตขึ้น
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดศูนย์ดังกล่าวในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 และได้พระราชทานนามอาคารที่เปิดว่า “ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร”
       ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน แหลมพันวา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีพื้นที่ใช้สอยรวม 2,359 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคาร ๒ หลัง ได้แก่ อาคารแรก เป็นส่วนแรกรับและพักฟื้นสัตว์ทะเลที่ป่วย ประกอบด้วย บ่อสำหรับรักษาพยาบาลดูแลสัตว์ทะเลหายากที่เลี้ยงลูกด้วยนม บ่อสำหรับการรักษาพยาบาลสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นและสัตว์ป่วย บ่อสำหรับฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ทะเลหายากที่ยังไม่สามารถปล่อยคืนสู่และอาคารปฏิบัติการ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรค ตรวจเลือด เนื้อเยื่อ และฉายรังสี การจัดทำระบบจัดการน้ำ และพื้นที่ผ่าชันสูตรซากสัตว์ทะเลหายากพร้อมระบบฆ่าเชื้อและจัดการปฏิกูล ห้องสำนักงาน และห้องอเนกประสงค์
 คะแนนโหวต :