ความหมายตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ

ความหมายตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar