ชะลอ - หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย

ผู้ขับขี่บนท้องถนน

- สังเกตป้ายเตือน หากรถคันอื่นชะลอ เราต้องชะลอตาม ให้คาดการณ์ได้ว่าข้างหน้ามีคนข้าม นึกถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันผู้ขับขี่ควรปฏิตามสัญญาณ/เครื่องหมายจราจรที่ปรากฏข้างหน้า ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 21 และ มาตรา 22

- เมื่อเห็นทางม้าลายควรชะลอความเร็ว ไม่ควรเร่งความเร็ว และห้ามแซงในระยะ 30 เมตร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 46 และ มาตรา 70

- เห็นคนข้ามถนนรถต้องจอดให้คนข้ามไปก่อนตามกฎหมาย  โดยนับจากเส้นก่อน-หลังทางม้าลาย 3 เมตร ห้ามจอดรถทับทางม้าลาย ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 57

- เตือนรถคันหลังให้ระวัง เตรียมหยุด โดยการแตะเบรกย้ำๆ หรือให้สัญญาณมือให้รถคันอื่นหยุดด้วย

คนข้ามถนนทางม้าลาย

- ถึงแม้รถจะหยุดให้ข้าม ต้องข้ามด้วยความระมัดระวังตลอดเวลา มองให้แน่ใจ หากจะข้ามตรงทางข้ามที่มีเครื่องหมายจราจร ให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า (มาตรา 105)

1. สัญญาณจราจรไฟสีแดง = ให้หยุดรอบนทางเท้า ห้ามมิให้คนเดินข้าม

2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียว = ให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้

3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกะพริบ = ให้คนที่ยังมิได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้า แต่ถ้ากำลังข้าม ให้ข้ามอย่างรวดเร็ว

⚖️หากต้องการข้ามถนน และมีทางม้าลาย/สะพานลอยในระยะ 100 เมตร ให้ข้ามตรงทางม้าลาย/สะพานลอย ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 2522 มาตรา 104

- ข้ามถนนให้เดินอย่างรวดเร็ว แต่ อย่าวิ่งข้ามถนน เพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้

- ช่วงฝนตกถนนลื่น ดูให้แน่ใจ ระมัดระวังมากขึ้น ให้โอกาสแก่รถที่ชะลอความเร็วและหยุดไม่ทันก่อนที่จะก้าวลงไปในถนน

-หากต้องข้ามถนนที่มีหลายเลน อาจมีรถโผล่มาในเลนที่คุณยังข้ามไปไม่ถึง โดยเฉพาะเลนด้านขวาสุดหากมีผู้ขับรถด้วยความเร็วจะทำให้ทัศนวิสัยไม่ดี มีผลต่อการมองเห็น
ข้อมูล : 

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar