กรมทางหลวงชนบท แก้ปัญหาการจราจรและคอขวดบนถนนราชพฤกษ์ เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางให้กับประชาชน

กรมทางหลวงชนบท แก้ปัญหาการจราจรและคอขวดบนถนนราชพฤกษ์ เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางให้กับประชาชน

ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เริ่มก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ คาดแล้วเสร็จในปี 2568

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบนทางขนานถนนราชพฤกษ์ บริเวณจุดคอขวด พร้อมรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ปัจจุบันอัตราการเจริญเติบโตของการใช้ที่ดินในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะริมเขตทางของถนนราชพฤกษ์ ทำให้ถนนราชพฤกษ์ไม่สามารถรองรับการจราจรที่มีปริมาณหนาแน่นในปัจจุบันได้โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนมีปริมาณรถสูงถึง 59,000 คัน/วัน ทำให้ประสิทธิภาพของถนนราชพฤกษ์ลดลง ส่งผลถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน มีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุในสายทาง โดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ที่ยังมีสภาพเป็นคอขวดการจราจรติดขัด เนื่องจากเขตทางไม่เพียงพอที่จะก่อสร้างทางขนานในรูปแบบทั่วไปได้ ทช. จึงต้องดำเนินการกำหนดรูปแบบสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ให้อยู่ในเขตทางเดิม ซึ่งจะสามารถลดปัญหาสภาพคอขวดและการจราจรในพื้นที่ได้

ขณะนี้ ทช. ได้เริ่มเข้าดำเนินการปรับพื้นที่เตรียมการก่อสร้างโครงการเมื่อเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยก่อสร้างเป็นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง บนทางขนานถนนราชพฤกษ์ โครงสร้างเสาและโครงสร้างส่วนบนจะเป็นเหล็ก เพื่อให้งานก่อสร้างรวดเร็วและกระทบกับการจราจรบนถนนราชพฤกษ์ให้น้อยที่สุด มีจุดเริ่มต้นงานก่อสร้างประมาณ กม. ที่ 12+850 สิ้นสุดงานก่อสร้างประมาณ กม. ที่ 15+100 สะพาน ฝั่งขาเข้าความยาวประมาณ 2.1 กิโลเมตร และฝั่งขาออกยาวประมาณ 1.9 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,181 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2568

ข้อมูล 

 คะแนนโหวต :