เช่ารถยนต์ ระยะที่ ๑๖ จำนวน ๓๐ คัน (๖๐ เดือน)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์ ระยะที่ ๑๖ จำนวน ๓๐ คัน (๖๐ เดือน) |
รายงานขอความเห็นชอบ เช่ารถยนต์ ระยะที่ ๑๖ จำนวน ๓๐ คัน (๖๐ เดือน) |
ราคากลาง เช่ารถยนต์ ระยะที่ ๑๖ จำนวน ๓๐ คัน (๖๐ เดือน) |
ประกาศร่างข้อกำหนด เช่ารถยนต์ ระยะที่ ๑๖ จำนวน ๓๐ คัน (๖๐ เดือน) |
ประกาศประกวดราคา เช่ารถยนต์ ระยะที่ ๑๖ จำนวน ๓๐ คัน (๖๐ เดือน) |
สรุปผลการพิจารณา เช่ารถยนต์ ระยะที่ ๑๖ จำนวน ๓๐ คัน (๖๐ เดือน) |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ ระยะที่ ๑๖ จำนวน ๓๐ คัน (๖๐ เดือน) |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar