โครงการบริหารจัดการทั่วไป งบภารกิจพื้นฐาน สพป. ประจำปี พ.ศ. 2567

 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ Google Drive ขนาด 2 TB ระยะเวลา ๑ ปี วันที่แผยแพร่ 22/01/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess'S Cup thailand 2023 วันที่แผยแพร่ 22/01/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วันที่แผยแพร่ 22/01/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ วันที่แผยแพร่ 22/01/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อนิทรรศการงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ วันที่แผยแพร่ 22/01/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วันที่แผยแพร่ 23/02/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมฉากหลังโครงนิทรรศการฯ วันที่แผยแพร่ 28/03/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูบทะเบียนบัตรประจำตัวสื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่แผยแพร่ 1/04/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่แผยแพร่ 19/04/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567 วันที่แผยแพร่ 25/04/2567

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar