สถานี :
วันที่ : วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค
ภาคเหนือ
1
กำแพงเพชร (FM 97.75 MHz) ฟังวิทยุ
2
เชียงราย (FM 95.75 MHz) ฟังวิทยุ
3
เชียงใหม่ (FM 93.25 MHz) ฟังวิทยุ
4
เชียงใหม่ (FM 98 MHz) ฟังวิทยุ
5
ตาก (FM 102 MHz) ฟังวิทยุ
6
นครสวรรค์ (สวศ. นครสวรรค์) ฟังวิทยุ
7
น่าน (FM 94.75 MHz) ฟังวิทยุ
8
ฝาง - เชียงใหม่ (FM 89.25 MHz) ฟังวิทยุ
9
พะเยา (FM 95.25 MHz) ฟังวิทยุ
10
พิษณุโลก (FM 94.25 MHz) ฟังวิทยุ
11
เพชรบูรณ์ (FM 102.25 MHz) ฟังวิทยุ
12
แพร่ (FM 91 MHz) ฟังวิทยุ
13
แม่สอด - ตาก (FM 103.75 MHz) ฟังวิทยุ
14
แม่สะเรียง - แม่ฮ่องสอน (FM 90.5 MHz) ฟังวิทยุ
15
แม่ฮ่องสอน (FM 104 MHz) ฟังวิทยุ
16
ลำปาง (FM 97 MHz) ฟังวิทยุ
17
ลำพูน (FM 95 MHz) ฟังวิทยุ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image