กรมทางหลวงชนบท จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเปิดเส้นทางถนนสาย ตก.4007 จังหวัดตาก หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก ระดมเจ้าหน้าที่ติดตั้งป้ายเตือนและทำความสะอาดผิวจราจรถนนทางหลวงชนบทสาย ตก.4007 แยก ทล.1090 - บ้านพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก บริเวณช่วง กม.ที่ 2+900 - 2+950 หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมเส้นทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย นอกจากนี้ได้นำเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทางระบายน้ำ กำจัดเศษวัชพืช และดินโคลน ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ทช. ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาในบริเวณที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ตามแนวทางการรับมือช่วงฤดูฝนของ ทช. โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วน ทช. โทร. 1146
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar