เช็กความเร็วอินเทอร์เน็ตในอาเซียน 2024

ข้อมูลจัดอันดับความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทั่วโลก (Speedtest Global Index) โดยมีข้อมูลจากประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ดังนี้


ความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (เฉพาะดาวน์โหลด)
ความเร็วเฉลี่ยทั่วโลก 90.21 Mbps


อันดับ 1 สิงคโปร์ 263.51 Mbps
อันดับ 9 ไทย 216.26 Mbps
อันดับ 35 มาเลเซีย 112.21 Mbps
อันดับ 36 กัมพูชา 111.81 Mbps
อันดับ 41 เวียดนาม 105.04 Mbps
อันดับ 48 ฟิลิปปินส์ 92.19 Mbps
อันดับ 68 บรูไน 73.52 Mbps
อันดับ 117 สปป.ลาว 32.97 Mbps
อันดับ 124 อินโดนีเซีย 28.34 Mbps
อันดับ 140 เมียนมา 19.84 Mbps
.
ที่มา : ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar