โครงการชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร”ตามยุทธศาสตร์ชาติ (วัดศรีสว่างดงเย็น กับชุมชน)

ที่ศาลาการเปรียญวัดศรีสว่างดงเย็น บ้านกกซ้อ หมู่ 4 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร”ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี พ.ต.อ.นพดล เปลี่ยนรูป ผกก.สภ.วังสะพุง รองประธานหอการค้าจังหวัดเลย ผู้บริหาร อบต.ทรายขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 20 หมู่บ้าน ประชาชนจากบ้านกกซ้อ หมู่ 4 และหมู่ 19 เกือบ 300 คน ร่วมในพิธีเปิดโครงการ ฯ

พ.ต.ท.วัชระพงษ์ จักรโนวัน รอง ผกก. ป.สภ.วังสะพุง กล่าวว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ สภ.วังสะพุง จ.เลย จัดโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2566 เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของยาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชนโดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ รับรู้ถึงปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นของยาเสพติดเพื่อให้เกิดขบวนการป้องกันและการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมระดับหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็งแก้ปัญหาให้เกิดความยั่งยืน สภ.วังสะพุง จึงคัดเลือกหมู่บ้านกกซ้อ หมู่ 4 และ หมู่ 19 ตำบลทรายขาว เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวยังมีปัญหาการระบาดของยาเสพติดและต้องได้รับการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน โดยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนตามกระบวนการในหมู่บ้านตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.66 และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” ระหว่าง ผกก.สภ.วังสะพุง ผู้แทนหอการค้าจังหวัด คณะกรรมการตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอและระดับตำบลทรายขาว ผู้นำชุมชนและเจ้าอาวาสวัดศรีสว่างดงเย็น ผู้นำชุมชน อีกด้วย
ที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230405135537271


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar