กรมอุทยานฯ เร่งขึ้นทะเบียนนกกรงหัวจุกเลี้ยงที่ถูกกฎหมายทั้งหมด เพื่อลดขั้นตอนยุ่งยากการแจ้งครอบครองเพาะพันธุ์หรือค้านกปรอดหัวโขน

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เร่งขึ้นทะเบียนนกกรงหัวจุกเลี้ยงที่ถูกกฎหมายทั้งหมด เพื่อลดขั้นตอนยุ่งยากการแจ้งครอบครองเพาะพันธุ์หรือค้านกปรอดหัวโขน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า จากข้อเสนอของภาคประชาชนในพื้นที่ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พิจารณาการผ่อนคลายการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง “นกกรงหัวจุก” ที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น มีการจัดการแข่งขันเสียงร้องในหลายภูมิภาค และมีการเพาะเลี้ยงในกรงจำนวนมาก จนกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ซึ่งจากการรับฟังความเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมาได้กำชับให้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ยกระดับการให้บริการประชาชนเรื่องการขออนุญาตค้าและครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองทุกชนิดให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยเร่งหารือกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกพื้นที่เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยากในการแจ้งครอบครองเพาะพันธุ์หรือค้านกปรอดหัวโขน ด้วยการใช้มาตรการเชิงรุกให้บริการทุกประเภทให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น และให้เข้มงวดการลักลอบดักจับนกปรอดหัวโขนในธรรมชาติ ทั้งนี้ ปี 2566 มีการกระจายตัวของนกปรอดหัวโขนในธรรมชาติพบได้ทั่วไปในป่าโปร่งที่อยู่ใกล้ชุมชน โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนการยื่นขออนุญาตสามารถยื่นได้ด้วยตนเองที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯ ด้านต่างจังหวัดยื่นได้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 หรือสาขาทุกสาขา กรณีมีเหตุอันควรสงสัย เช่น ชนิด จำนวน และเครื่องหมายสอบถามรายละเอียด ได้ที่ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า 0 - 2579 - 4621 หรือสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362

สำหรับ “นกปรอดหัวโขน” หรือ “นกกรงหัวจุก” เป็นนกที่มีสีสันสวยงามและมีเสียงไพเราะ จึงเป็นที่นิยมเลี้ยงและประกวดเสียงร้องเช่นเดียวกับนกเขาชวา ปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกนก ลำดับที่ 550 ตามกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ห้ามล่าหรือจับมาจากธรรมชาติ แต่เปิดโอกาสให้เพาะพันธุ์ในกรงเลี้ยงได้ แต่ยังมีผู้เพาะเลี้ยงที่ไม่ได้รับอนุญาตจำนวนมาก เนื่องจากมีขั้นตอนการขออนุญาตหลายขั้นตอน ต้องใช้หลักฐานหลายอย่าง และต้องลงทุนสูง ซึ่งจากข้อมูลมีผู้ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์ ค้า ครองครอง นกปรอดหัวโขนช่วงปี 2555 – ปัจจุบัน พบมีนกปรอดหัวโขนขึ้นทะเบียนถูกกฎหมาย 134,325 ตัว จากผู้ขอขึ้นทะเบียน 11,466 ราย แต่พบจำนวนผู้เลี้ยงนกปรอดหัวโขนจริงๆมากกว่าจำนวนผู้ได้รับอนุญาตที่ถูกต้อง โดยได้รับการยืนยันจากประธานชมรมผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุก

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
กรมอุทยานฯ เร่งขึ้นทะเบียนนกกรงหัวจุกเลี้ยงที่ถูกกฎหมายทั้งหมด เพื่อลดขั้นตอนยุ่งยากการแจ้งครอบครองเพาะพันธุ์หรือค้านกปรอดหัวโขน
กรมอุทยานฯ เร่งขึ้นทะเบียนนกกรงหัวจุกเลี้ยงที่ถูกกฎหมายทั้งหมด เพื่อลดขั้นตอนยุ่งยากการแจ้งครอบครองเพาะพันธุ์หรือค้านกปรอดหัวโขน

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar