กกต.ตรัง กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

กกต.ตรัง กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับ

วันนี้ (11 เม.ย.66) นายสุวิชาญ ประชาชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กกต.ตรัง กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 1-เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดตรัง ในวันที่ 12 เมษายน 2566 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ซึ่งเปรียบเหมือนกรรมการทำความเข้าใจเรื่องกติกากับผู้แข่งขันก่อน เพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ สำนักงาน กกต. ที่ต้องจัดการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและสากล ซึ่งหากการเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230411142707090


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ