จังหวัดขอนแก่นเปิดตัวคนขอนแก่นเดินวิ่งปั่น 10 วัน 50 ล้านแคลลอรี่ไปสู่โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”

ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น นายพันธุ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมคนขอนแก่นเดินวิ่งปั่น 10 วัน 50 ล้านแคลลอรี่ สู่เป้าหมายเป็นจุดเริ่มต้นและแนวทางไปสู่โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565 ที่สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า ตามที่ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการและการป้องกันโรค ในชื่อโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนชาวไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย พระราชทานรถต้นแบบรักษาอัมพาตเคลื่อนที่สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ โดยให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และทุกหมู่เหล่า มีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ซึ่งถ้าทำเป็นประจำจะทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรคสำหรับจังหวัด กำหนดจัดโครงการ "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ในระหว่างวันที่ 21- 30 ตุลาคม 2565 ซึ่งตอนนี้มีผู้สมัครแล้ว 4,693 คนเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศและในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 จะจัดกิจกรรมรวมพลังใหญ่ ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยแบ่งเป็น 3กิจกรรม ดังนี้ การเดิน ระยะทาง 5 กิโลเมตร การวิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร และการปั่นจักรยาน ระยะทาง 45 กิโลเมตรและในวันนี้มีการมอบหมายงานให้ทุกภาคส่วนไปจัดเตรียมความพร้อมตามภารหน้าที่ของแต่ละหน่วยเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar