รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการพัฒนาชายแดนในพื้นที่ภาคใต้วันพรุ่งนี้

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ ที่จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 19 กันยายน 2565 โดยภารกิจแรก พลเอก ประวิตร เยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพด้านศุลกากรไทยและมาเลเซียและนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่บริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น 2 ที่อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) บรรยายภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จากนั้นเวลา 10.10 น.พลเอก ประวิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (กพต.)ครั้งที่ 4 / 2565 ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ต่อด้วยร่วมพบปะหารือกับผู้บริหารภาคธุรกิจจังหวัดชายแดนใต้

ขณะที่ช่วงบ่าย พลเอก ประวิตร ร่วมตรวจราชการด่านพรมแดนสุไหงโกลก พร้อมรับฟังบรรยายสรุปและชมบริเวณจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก (ไทย-มาเลเซีย) ครั้งที่ 2 อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส-เมืองรันตูปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จากนั้นพลเอก ประวิตร รับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำในพื้นที่ชุมชน จังหวัดนราธิวาส และคันกั้นน้ำ ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำโกลก และพบปะประชาชน พร้อมกล่าวมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220918204157815


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ