สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และบริษัทเอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด อบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ระดับ1

  วันที่ 13 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และ บริษัทเอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด จัดฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ระดับ 1 โดยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมให้กับคณะครูสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมที่มีความสนใจเป็นผู้ทดสอบและนำความรู้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาขาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเฟืองทองอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar