สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อออกใบรับรองให้แก่ช่างไฟฟ้า ครั้งที่ 28/2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี โดยฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ได้จัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 28/2565 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ พนักงานบริษัท และบุคคลทั่วไป จำนวน 32 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ ผู้ผ่านการประเมินสามารถรอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและบัตร License ได้ทันที


image รูปภาพ
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ