ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
สถิติการให้บริการในการจัดทำบัตรสื่อมวลชนของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 |
สถิติการใช้บริการหอพัก สถาบันการประชาสัมพันธ์ |
จำนวนผู้เช่าเวลาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar