สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างบุคคลภายนอก จำนวน 3 อัตรา

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ สทท. ลงวันที่ 27 มี.ค. 2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบุคคลภายนอก(นักสื่อสารมวลชน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ตัดต่อ 1 อัตรา ช่างออกแบบ 1 อัตรา) |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar