ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้สื่อข่าว (ผู้สื่อข่าวสายการเมือง) จำนวน 1 อัตรา

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้สื่อข่าว (ผู้สื่อข่าวสายการเมือง) จำนวน 1 อัตรา |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar