สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องเชื่อมโยงสัญญาณ จำนวน 1 อัตรา

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ สทท. ลว. 17 มกราคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องเชื่อมโยงสัญญาณ |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar