ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์📣📣 อ่านประกาศการขึ้นบัญชีฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่ 


📣📣 อ่านกำหนดการรายงานตัว ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 คลิกที่นี่ 

🆕 ขอทราบผลคะแนนในการสอบแข่งขันฯกรมประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่ 


กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กปส. วันที่แผยแพร่ 10/10/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดรายชื่อประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ วันที่แผยแพร่ 2/12/2565
ผังที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ สอบวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 วันที่แผยแพร่ 2/12/2565
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วันที่แผยแพร่ 2/12/2565
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ วันที่แผยแพร่ 15/05/2566
กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบภาค ค วันที่แผยแพร่ 15/05/2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งตักสื่อสารมวลชน (ภาษาอังกฤษ) วันที่แผยแพร่ 15/05/2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ทั่วไป) วันที่แผยแพร่ 15/05/2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ) วันที่แผยแพร่ 15/05/2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ทั่วไป) วันที่แผยแพร่ 15/05/2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล วันที่แผยแพร่ 15/05/2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่แผยแพร่ 15/05/2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วันที่แผยแพร่ 15/05/2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วันที่แผยแพร่ 15/05/2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วันที่แผยแพร่ 15/05/2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วันที่แผยแพร่ 15/05/2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันที่แผยแพร่ 15/05/2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า วันที่แผยแพร่ 15/05/2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งนายช่างโยธา วันที่แผยแพร่ 15/05/2566
ประกาศการขึ้นบัญชีฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ วันที่แผยแพร่ 19/06/2566
ประกาศแก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ วันที่แผยแพร่ 21/06/2566
กำหนดการรายงานตัว ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 วันที่แผยแพร่ 21/06/2566
ประกาศแก้ไขข้อความในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. วันที่แผยแพร่ 21/06/2566
ประกาศเรื่องการขอทราบผลคะแนนในการสอบแข่งขันฯกรมประชาสัมพันธ์ วันที่แผยแพร่ 6/07/2566
แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่ขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ ตำแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่แผยแพร่ 20/09/2566

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar