สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา

 กดที่มุมด้านขวาเพื่อรับชมตอนอื่นๆ
 

ขอบคุณข้อมูล
การ์ตูนแอนิเมชัน “สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา” นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง สอดแทรกหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา เติมเต็มคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ของสังคมให้งอกงาม และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน .
       #สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
       #ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
       #กองทุนสื่อ
       #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
       #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ .
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”
ได้ที่ Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar