ไทยและศรีลังกา ย้ำความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด บนพื้นฐานร่วมทางศาสนาและวัฒนธรรม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ นายทิเนศ คุณวรรเทนะ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เข้าพบหารือ ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 18

โอกาสนี้ทั้งสองฝ่าย ได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือที่สำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ ยินดีต่อความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา พร้อมหวังว่า จะบรรลุข้อสรุปร่วมกันได้ในช่วงต้นปี 2567 ยกระดับความร่วมมือและเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน

ด้านการพัฒนา นายกรัฐมนตรียินดีให้การสนับสนุนศรีลังกา เป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนเพิ่มความร่วมมือกับศรีลังกาในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะสาธารณสุข การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การเกษตร การพัฒนาสตรีและเด็ก รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พลังงานทดแทน และ Bio-Circular-Green (BCG) Economy เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ

ทั้งสองฝ่าย เห็นพ้องกันว่าไทยและศรีลังกา ควรกระชับความร่วมมือกันอย่างรอบด้าน เพื่อรับมือกับความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีขอบคุณศรีลังกาที่พร้อมให้การสนับสนุนไทยในการสมัครเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 - Phuket และยินดีที่ได้ทราบว่า ประธานาธิบดีศรีลังกามีความตั้งใจจะเข้าร่วมการประชุม BIMSTEC Summit ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในช่วงปลายปีนี้

แหล่งที่มา ไทยและศรีลังกา ย้ำความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด บนพื้นฐานร่วมทางศาสนาและวัฒนธรรม ... (prd.go.th)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar