เสร็จสิ้นปฏิบัติการ "นภารักไทย" ภารกิจพาคนไทยกลับบ้าน... เครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศ พร้อมคนไทย 5 คนสุดท้าย กลับถึงไทยเรียบร้อยแล้ว

พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ต้อนรับคนไทย 5 คน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสาธารณรัฐซูดาน ซึ่งเดินทางกลับมาด้วยเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 หรือ C-130 ของกองทัพอากาศเป็นชุดสุดท้าย เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.50 น. ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง

สำหรับภารกิจการอพยพคนไทย ณ สาธารณรัฐซูดาน (ปฏิบัติการนภารักไทย) ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยกองทัพอากาศได้ใช้อากาศยานแบบ Airbus A340-500 จำนวน 1 เครื่อง และ C-130 จำนวน 2 เครื่อง ทำการบินรวม 8 เที่ยวบิน (รวมทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ) รับคนไทยที่มีความประสงค์เดินทางกลับประเทศทั้งสิ้น 218 คน แบ่งเป็น ชุดแรก 78 คน ชุดที่สอง 135 คน และชุดสุดท้าย 5 คน พร้อมทั้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลและส่งทุกคนกลับบ้านด้วยความปลอดภัย

นอกจากการต้อนรับคนไทยแล้ว กองทัพอากาศยังได้จัดให้มีพิธีรับกำลังพลของกองทัพอากาศกลับจากการปฏิบัติภารกิจฯ ด้วย ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลว่า จากสถานการณ์การสู้รบในกรุงคาร์ทูม สาธารณรัฐซูดาน ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง กองทัพอากาศได้รับมอบหมายให้สนับสนุนกระทรวงการต่างประเทศ ในการช่วยเหลือและอพยพคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนกลับสู่ประเทศไทยโดยเร่งด่วนที่สุด และสามารถอพยพคนไทยทุกคนที่ประสงค์จะเดินทางกลับสู่มาตุภูมิได้อย่างปลอดภัย ตามเจตนารมณ์ที่ว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ถือเป็นภารกิจที่มีความซับซ้อนในระยะเวลาอันสั้น มีความเสี่ยง และมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม โดย กองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการวางแผนที่รอบคอบรัดกุม การทำงานที่ประสานสอดคล้องกันทุกภาคส่วน ตลอดจนกำลังพลต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีความอดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม
---------------------

กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
1 พฤษภาคม 2566


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar