​โฆษกรัฐบาลเผย นายกปลื้ม เจรจาเปิดตลาดการค้าประสบผลสำเร็จ ไทยส่งออกไข่ไก่สด ไปไต้หวันได้เป็นครั้งแรก

วันนี้ (2 เมษายน 2566) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับทราบข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ ถึงผลการหารือกับผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand) และผู้แทนจาก กรมสุขอนามัยและการกักกันพืชและสัตว์ของไต้หวัน (Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine – BAPHIQ) ในการเจรจาเพื่อขยายตลาดการส่งออกไข่ไก่สดไปยังไต้หวัน การเจรจาประสบผลสำเร็จส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกไข่ไก่สดไปยังไต้หวันได้เป็นครั้งแรก 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลเดินหน้าทำงานเพื่อเจรจาหาช่องทางและโอกาสส่งออกสินค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากผลการเจรจาระหว่างกรมปศุสัตว์ กับผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand) และผู้แทนจาก กรมสุขอนามัยและการกักกันพืชและสัตว์ของไต้หวัน (Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine – BAPHIQ) ที่ประสบผลสำเร็จไทยสามารถเปิดตลาดส่งออกไข่ไก่สดไปยังไต้หวันได้เป็นครั้งแรก 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยอีกว่า ไข่ไก่สดของไทยควบคุมคุณภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ตั้งแต่แหล่งที่มาของสัตว์จากฟาร์มมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) โรงฆ่าและโรงแปรรูปที่มีการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี (Good Hygiene Practices: GHPs) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Points: HACCP) ซึ่งสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายในประเทศ ตามระเบียบของประเทศคู่ค้าและตามหลักสากล นอกจากนี้ประเทศไทย รวมทั้งมีมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ไม่มีการแพร่ระบาดไข้หวัดนกในประเทศไทยมากกว่า 15 ปี ถือเป็นจุดแข็งของอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและไข่ ที่สามารถผลิตได้อย่างมีคุณภาพปลอดภัย และเป็นที่เชื่อมั่นของประเทศคู่ค้า ซึ่งผลสำเร็จจากการเจรจาเปิดตลาดนี้เป็นไปตามนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” อย่างปลอดภัยและยั่งยืน

รัฐบาลตามแนวทางของนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนปฏิรูประบบอาหารและเกษตรสู่ความยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรและอาหารไทย ทำให้ผู้ผลิตและเกษตรกรไทย มีตลาดใหม่ๆ ในการส่งออกไข่ไก่สด เพิ่มเติมจากตลาดเดิม ที่ส่งออกไปยังฮ่องกงและสิงคโปร์เป็นหลัก ซึ่งในปี 2565 สามารถส่งออกไข่ไก่ได้ 282 ล้านฟอง มูลค่า 1,238 ล้านบาท และยอดการส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเจรจาเปิดตลาดการค้าใหม่ๆ ทั้งนี้คาดว่าจะมีการเปิดตลาดของไข่สดอีกหลายประเทศ จะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถรักษาระดับการผลิตและการบริโภคให้ใกล้เคียงภาวะสมดุล

“นายกรัฐมนตรีรับทราบการดำเนินการตามนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาโอกาสและช่องทางใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในการเพิ่มมูลค่าการค้าในทุกตลาด โดยรัฐบาลมีความเชื่อมั่นถึงคุณภาพ มาตรฐาน และชื่อเสียงของสินค้าเกษตรไทย ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมดำเนินสนับสนุนตลาดการค้าเพิ่มเติม ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรไทย เพิ่มโอกาสการแข่งขันในเวทีโลก” นายอนุชาฯ กล่าว

-------------------

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/66881


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar