ครม.ควักเงิน 1,575 ล้านบาท ค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด่านหน้าในการเฝ้าระวังโควิดทุกมิติ ในช่วง 3 เดือนปฏิบัติการ ตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย.นี้

? นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชยและเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน- มิถุนายน 2564 กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 1,575 ล้านบาท

 

?‍? เพื่อสนับสนุนบทบาทของ อสม.ในการสื่อสาร ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 รวมถึงติดตามอาการประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนในชุมชน และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ช่วยเหลือฟื้นฟูด้านจิตใจแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 มีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 1,050,306 คน ที่มีสิทธิรับค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่

 

?? นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังกำชับให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้ อสม. และ อสส.ทุกคน เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar