5 วิธีดูแลคลองประปา

1. ห้ามจับสัตว์และปล่อยสัตว์นํ้า

2. ห้ามทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล

3. ห้ามซักผ้า ล้าง และอาบนํ้า

4. ห้ามถ่อคํ้าและเดินเรือ

5. ห้ามขุด ขยาย ทำลาย เขตคลองประปา


image รูปภาพ
5 วิธีดูแลคลองประปา

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar