พลังงานสะอาด Vs พลังงานฟอสซิล

พลังงานสะอาด Vs พลังงานฟอสซิล แต่ละพลังงานได้มาอย่างไร?

 

พลังงานสะอาด

มาจากแหล่งธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้เอง

ได้เป็นพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุดเช่น ลม นํ้า แสงอาทิตย์ และความร้อนใต้พิภพ

 

พลังงานฟอสซิล

เกิดจากการย่อยสลายของซากพืช และซากสัตว์ ที่ทับถมกันเป็นเวลานาน

ได้เป็นเชื้อเพลิง ถ่านหิน นํ้ามัน และก๊าซธรรมชาติ

 

ที่มา : กระทรวงพลังงาน


image รูปภาพ
พลังงานสะอาด Vs พลังงานฟอสซิล

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar