5 วิธีลด Carbon

5 วิธีลด Carbon
1. เดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะ

2. ใช้ "ถุงผ้า" แทน "ถุงพลาสติก"

3. ปลูกต้นไม้ช่วยดูด ซับก๊าซคาร์บอนฯ
4. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า
5. กินอย่างพอดี

ที่มา : สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ


image รูปภาพ
5 วิธีลด Carbon

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar