ขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ มีอะไรบ้าง ?

ขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ มีอะไรบ้าง ?

1. ขวดพลาสติก

2. กล่องนม

3. กระป๋องนํ้าอัดลม

4. กระดาษ

5. แก้วนํ้า

6. เศษผ้า

7. ยางรถยนต์

8. หลอดดื่มนํ้า

9. หลอดไฟ

ที่มา : กรมอนามัย


image รูปภาพ
ขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ มีอะไรบ้าง ?

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar