ค่าฝุ่น PM 2.5 ปริมาณเท่าไหร่อันตรายอย่างไร ?

ค่าฝุ่น PM 2.5 ปริมาณเท่าไหร่อันตรายอย่างไร ?

0-25 อากาศดีมาก ทำกิจกรรมได้ปกติ

26-37 อากาศดี กลุ่มเสี่ยงต้องเริ่มระวังตัว

38-50 อากาศปานกลาง ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงเริ่มระวังตัว หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้ง

51-90 อากาศเริ่มแย่ ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง ไม่ควรทำกิจกรรมกลางแจ้ง และสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5

91 ขึ้นไป ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง งดทำกิจกรรมกลางแจ้ง และสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5

ที่มา : กรมควบคุมโรค

 

 


image รูปภาพ
ค่าฝุ่น PM 2.5 ปริมาณเท่าไหร่อันตรายอย่างไร ?

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar