อั่งเป่า กับ แต๊ะเอีย ต่างกันอย่างไร ?

🧧 อั่งเป่า กับ แต๊ะเอีย ต่างกันอย่างไร ?
.
🧧 อั่งเปา คือ ซองสีแดง คำว่า "อั่ง" ในภาษาจีนแปลว่า สีแดง ซึ่งเป็นสีแทนสัญลักษณ์ความเป็นมงคล ความมีชีวิตชีวา ความโชคดีของชาวจีน เป็นสีประจำชาติ เราจะเห็นว่าในเทศกาลต่างๆ ชาวจีนจะนิยมใช้สีแดงกัน ส่วนคำว่า "เปา" ในภาษาจีนแปลว่า ของหรือกระเป๋า จึงเป็นที่มาของคำว่า อั่งเปา ซึ่งเป็นชื่อเรียกของสิ่งของมงคลที่นิยมให้ตามเทศกาลต่างๆ ของจีนที่มีความหมายถึงซองแดงนั่นเอง
.
🧧 แต๊ะเอีย หมายถึงเงินหรือของที่อยู่ภายในซอง คำว่า "แต๊ะ" ในภาษาจีนแปลว่า ทับ หรือกด และ "เอีย" ในภาษาจีนแปลว่า เอว เมื่อรวมกันจะแปลว่าของที่ถูกกดหรือทับเอว ในสมัยก่อนเหรียญของชาวจีนนั้นเป็นวงกลม ที่มีรูตรงกลาง เวลาเก็บก็มักจะร้อยด้วยเชือกแล้วเอาคาดเอวเอาไว้เวลาพกไว้กับตัว ดังนั้นแล้ว แต๊ะเอียหมายถึงเงินหรือของที่อยู่ด้านในซอง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar